Chirurgia onkologiczna i rekonstrukcyjna

Usuwanie nowotworów ze skóry

Podstawową metodą usuwania zmian nowotworowych ze skóry jest wycięcie chirurgiczne. Taki zabieg zawsze należy poprzedzić konsultacją z lekarzem specjalistą oraz wykonać konieczne badania diagnostyczne. Wycięcie zmiany zawsze wykonuje się z zachowaniem pewnego marginesu zdrowych tkanek, a następnie zszywa się ranę oraz zakłada opatrunek. 

W zależności od rodzaju zmiany nowotworowej można zastosować również leczenie z wykorzystaniem radioterapii, krioterapii lub laseroterapii. Dodatkowo stosowanymi sposobami usuwania nowotworów ze skóry są: terapia fotodynamiczna, radioterapia, laser CO2, interferon α-2 oraz rekombinowany interferon ß. Wypreparowaną chirurgicznie zmianę przekazuje się do dalszych badań histopatologicznych. 

Efekty zabiegu uzależnione są od rodzaju nowotworu z jakim mamy do czynienia. Im wcześniej zostanie podjęta interwencja lekarska, tym większa jest szansa na całkowite wyleczenie.